19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku sa uskutočnil v Košiciach

Na festivale sa prezentovalo 20 slovenských múzeí a dve inštitúcie zaoberajúce sa ochranou a osvetlením zbierkových predmetov

V roku 2023 sa Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) rozhodol po prvýkrát uskutočniť spojené podujatie Festivalu múzeí na Slovensku a Valného zhromaždenia ZMS. Podujatie sa v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom konalo v priestoroch Kasární Kulturpark v Košiciach v dňoch 2. - 4. októbra 2023, pričom pre verejnosť bol určený Festival múzeí na Slovensku dňa 2. októbra od 13.00 do 17.OO. Festival múzeí na Slovensku patrí k vrcholným  podujatiam ZMS. Jeho devätnásty ročník sa po dlhšej dobe vracia do hlavného mesta Východného Slovenska, do Košíc. Spoluprácu pri podujatí prijal Košický samosprávny kraj, preto je podujatie krásnym príkladom spojenia profesijného združenia múzeí a jedného zo zriaďovateľov múzeí na Slovensku.

Na festivale sa odprezentovalo 20 slovenských múzeí a dve inštitúcie zaoberajúce sa ochranou a osvetlením zbierkových predmetov. Zároveň sa konala aj konferencia na tému Ochrana kultúrneho dedičstva z rôznych pohľadov. .

Dňa 3. októbra 2023 sa konalo Valné zhromaždenie ZMS. Tridsiate tretie Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku prináša Správu o činnosti ZMS, Správu o hospodárení ZMS od 32. Valného zhromaždenia v roku 2022, ako aj správu Revíznej komisie. Delegáti členských múzeí si vypočujú i správy o činnosti odborných komisií ZMS: Etnologickej komisie, Únie múzeí v prírode, Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách, Komisie pre zbierky dejín vedy a techniky, Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, Prírodovednej komisie, Literárnej a hudobnej komisie. Zároveň delegáti schvália Rámcový program činnosti a návrh rozpočtu ZMS do nasledujúceho valného zhromaždenia. Tohtoročné valné zhromaždenie je osobité aj voľbou nového Predsedu ZMS a predstavenstva ZMS a zároveň predsedu Revíznej komisie a členov revíznej komisie. Valné zhromaždenie je miestom, pre plodnú odbornú i vecnú diskusiu všetkých členských múzeí ZMS o výhľadoch, súčasných výzvach a zásadných otázkach múzejníkov a múzeí na Slovensku. Posledný deň bol venovaný spoznávaniu kultúrnych inštitúcií nachádzajúcich sa v Košickom samosprávnom kraji.

Viac informácii o ZMS získate: http://zms.sk/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 28.09.2023 14:33
Upravené: 06.10.2023 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine