Výtvarné spektrum Košického kraja ponúkne pestrú nádielku výtvarných diel

Priaznivci výtvarného umenia si budú môcť aj tento rok vychutnať pestrú nádielku výtvarných diel rôzneho tematického zamerania od autorov, ktorí sa zapojili do súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja.  

Širokej verejnosti bude výstava sprístupnená od 24.5. do 26.6. 2022 vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2 v Košiciach.Do tohoročnej krajskej súťaže, ktorej organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, postúpilo z jednotlivých okresov 251 výtvarných diel od 112 autorov. Odborná porota v medzinárodnom zložení Noémi Ráczová, Darina Kopková, Júlia Zelená a Tatiana Didenko (Ukrajina), odporučila vystaviť 102 prác od 74 výtvarníkov.

Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, ale aj podľa žánru – v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako aj  experiment. Realizátormi základného regionálneho kola súťaže boli kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja v Michalovciach, Rožňave, Trebišove a Spišskej Novej Vsi, spoluorganizátorom krajského kola je Východoslovenské múzeum v Košiciach.

„Veľmi nás teší, že po dvoch rokoch útlmu, ktorý sa bezpochyby dotkol aj oblasti kultúry, sa ukazuje opätovný záujem o kultúrno-spoločenské dianie vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti. Obzvlášť v oblasti vizuálneho umenia pociťujeme, že výtvarníci, ale aj fotografi či filmári neustávali vo svojej tvorbe a majú záujem svoje diela vytvorené počas lockdownu prezentovať pred širokou verejnosťou. Pozitívne vnímame vysoký záujem mládeže o účasť v súťaži Výtvarné spektrum. Ti najlepší budú mať príležitosť prezentovať seba, ale aj Košický kraj v celoštátnom kole. Verím, že  ich úsilie bude ocenené aj v rámci Slovenska“, povedal Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Podujatie má aj svoju vzdelávaciu časť, ktorou je rozborový seminár s odbornou porotou. Zúčastniť sa ho môžu vystavujúci autori regionálnych kôl aj krajského kola, konať sa bude  23. mája. Po jeho ukončení budú slávnostne vyhlásené výsledky súťaže a najúspešnejším autorom odovzdané ocenenia.

Pre záujemcov o výtvarné umenie bude výstava prístupná v termíne od 24.5. do 26.6. 2022 podľa otváracích hodín Východoslovenského múzea v Košiciach.

Autor/zdroj: Centrum kultúry Košického kraja / Mgr. Helga Tomondyová
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 19.05.2022 08:00
Upravené: 19.05.2022 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine