Pomôžte „vyklikať“ portál Urbanovej veže!

Národná kultúrna pamiatka Urbanova veža v centre Košíc sa dostala medzi deväť krásnych portálov z rôznych miest a regiónov Slovenska, ktoré môžu získať finančné prostriedky na rekonštrukciu. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy prostredníctvom internetu. Pomôžte našej Urbanovej veži, aby vyhrala!

Každý z nás má nejaký objekt, ku ktorému ho viaže citový vzťah a mohol by ho nazvať svojím pokladom. Nadácia VÚB pomáha tým, ktorí chcú pre svoj poklad niečo urobiť. V programe Poklady môjho srdca venuje financie na obnovu pamiatok v regiónoch, ktorú sú našimi kultúrnymi a umeleckými pokladmi. Tento rok sú vo výbere historické portály v deviatich mestách a je medzi nimi aj kamenný portál Urbanovej veže v Košiciach. Víťaz hlasovania s najvyšším počtom hlasov dostane od Nadácie VÚB finančné prostriedky na obnovu portálu.

Urbanova vežaHlasovanie prebieha na internete - na stránke www.vub.sk/portaly. Víťazom internetového hlasovania bude portál s najvyšším počtom hlasov. Suma určená na obnovu je až 30 tisíc eur. Hlasovanie prebieha od 1. do 31. októbra. Pomôžte svojim hlasovaním obnoviť kamenný portál Urbanovej veže!

Urbanova veža, národná kultúrna pamiatka, bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Neskoršiu renesančnú podobu získala v roku 1628 od prešovského staviteľa Martina Lindtnera. Táto 45 m vysoká veža sa nazývala „červenou vežou“. Bola ozdobená renesančnými štítkami a sgrafitom. Obrysy štítkov sú dosiaľ viditeľné. Nad bránou veže je umiestnená tabuľa z červeného mramoru, opatrená tympanom s erbom mesta Košice a obrúbená nemeckou renesančnou ornamentikou. Na tabuli je latinská distichonová báseň:

„Ak si želáš poznať, pozorovateľu, pôvodcov tejto vystavanej veže, pohľadom sem obráteným sa o tom dozvieš. Lebo tu sa skvie slávny rad senátorov so starostom, u ktorých bola vtedy moc. Nech neunúva môj kov nijaká povera, lež ozajstná láska pravej viery. Ó požehnaná Trojica! Učiň, aby Tvoje učenia získali takej obľuby, aby sväté zvuky môjho bitia hlaholili cez nebesá. Roku Pána 1628“...

Urbanova veža, zvonica Dómu sv. Alžbety, je zasvätená sv. Urbanovi. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970. Pri veľkom požiari mesta v roku 1556, kedy vyhorela veža a bol poškodený Dóm sv. Alžbety, sa roztavili aj ich zvony. Z nich bol zliaty v roku 1557 nový obrovský zvon Urban vážiaci 5 ton. Jeho autorom bol olomoucký zvonolejár František Illenfeld. K ďalšej úprave veže došlo v roku 1775, keď ihlancovú strechu ukončili barokovou cibuľou s dnešným kovovým krížom. Na začiatku 19. storočia bola veža ukončená empírovou strieškou a na prízemí pristavali obchodíky. Tieto neestetické prístavby dala mestská rada v roku 1880 odstrániť. V roku 1912 ich nahradila reprezentatívna arkáda, chrániaca náhrobné kamene, ktoré objavili pri reštaurovaníá Dómu svätej Alžbety a vtesnali do prízemného muriva veže. V roku 1966 došlo k požiaru veže, bol zničený zvon Urban a strecha. V rokoch 1967 - 1971 bola rekonštruovaná do podoby, v akej ju poznáme aj dnes.

Portál je malé sochárske dielo umiestnené na vchode do budovy. Tento výtvarne stvárnený architektonický prvok fasád lemuje a zvýrazňuje vstup do objektu. Na Slovensku sa vyskytujú stredoveké, ale najmä novoveké portály. Najbohatšie riešenia sú na cirkevných objektoch, na šľachtických sídlach, na historických radniciach a verejných budovách. Súčasťou portálu býva sochárska výzdoba, často reliéfna. Viaže sa buď k majiteľovi budovy alebo jej staviteľovi a to vo forme erbu u šľachticov, alebo v jednoduchšej forme u remeselníkov a kupcov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.10.2013 12:53
Upravené: 13.06.2021 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine