Literárna spoločnosť Pravé orechové oživila historické príbehy Vyšného Medzeva

Všetkým milovníkom regionálnych dejín a poviedok napísaných na základe tradovaných i skutočných historických udalostí je určená kniha Vyšnomedzevské poviedky, ktorej verejná prezentácia sa uskutočnila v sobotu 18. júna vo Vyšnom Medzeve.

Kniha vyšla vo vydavateľstve Vienala a prezentuje obec prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Každé z diel vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali. Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Silvia Bolčová, Vasiľ Demko, Soňa Jakešová a Anna Domaniková. V poradí ide už o dvadsiatu piatu knihu z ich autorskej dielne. Poviedky dopĺňajú jedinečné ilustrácie Jany Šlosárovej.

„Príbehy na poviedky sme nachádzali v rozhovoroch s najstaršími obyvateľmi Vyšného Medzeva. V niektorých prípadoch ide o ich osobné spomienky, či tlmočenie zachovaných spomienok i náhľad do denníkov ich rodičov. Týmto sme dokázali spracovať také témy ako pytliactvo v časoch I. ČSR, migrácia za prácou do USA počas hospodárskej krízy, priebeh II. svetovej vojny v obci, či povojnová deportácia časti pôvodného nemeckého obyvateľstva. Napriek tomu, že niektoré témy z historického hľadiska vyznievajú ako pomerne ťažké, príbehy majú skôr pozitívny charakter s vierou v dobro človeka. Svoje miesto medzi poviedkami majú aj tradované príbehy, často zabiehajúce do oblasti vidieckej mystiky. Tá je v tomto prípade výrazne iná ako v povestiach rýdzo slovenských obcí. Medzi obyvateľmi sa ústnym tradovaním zachovali staré príbehy z čias baníctva a hámorníctva spojené s údajnou existenciou trpaslíkov - probemajstrov, či záhadných nočných svetiel poletujúcich nad obcou. Časť poviedok čerpá zo života v baníckej osade Baňa Lucia, ktorá dnes patrí k Vyšnému Medzevu,“ povedal predseda Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó.

Kniha vychádza v roku 650. výročia prvej písomnej zmienky o hámorníctve, ktoré v značnej miere ovplyvnilo život a kultúru oboch Medzevov. V rokoch 1860 až 1870 tu pracovalo približne sto hámrov, v roku 1950 už len päťdesiat, ktoré majiteľom znárodnili. Usadenie nemeckého obyvateľstva v tejto oblasti siaha až do 13. storočia, keď po tatárskom vpáde bolo územie takmer vyľudnené a kráľ Belo IV. tu prizval na osídlenie Nemcov, aby rozvíjali baníctvo, metalurgiu a obchod. V súčasnosti tu spoločne bezproblémovo nažívajú obyvatelia ako slovenskej, tak i nemeckej národnosti.

Vznik knihy Vyšnomedzevské poviedky financovala obec Vyšný Medzev.

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori tvoria na základe pamäte ľudu a archívnych materiálov. Vzniku ich diel predchádza vyhľadávanie doposiaľ nepublikovaných povestí, z ktorých sa mnohé ústne tradujú po celé generácie, ale tiež skutočných historických príbehov, a to prevažne vo vidieckom prostredí. Spoločnosť vznikla v roku 2001, ich knihy vyšli na Slovensku, v Česku i v Maďarsku.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2016 11:00
Upravené: 28.06.2021 12:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine