Slovenčina včera a dnes

Košický samosprávny kraj, Mesto Rožňava a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozývajú odbornú verejnosť z radov pedagógov, knihovníkov, pracovníkov médií a priaznivcov slovenského jazyka na seminár pod názvom „Slovenčina včera a dnes“ vo štvrtok 15. októbra 2015 do sály Radnice na námestí Baníkov v Rožňave. Podujatie sa bude konať s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra prerokovala a schválila na svojom zasadnutí pred rokom - 15.októbra 2014 materiál, ktorým vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Aktivity v Roku Ľudovíta Štúra 2015 koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry.
Celý rok sa nesie v znamení aktivít venovaných Ľudovítovi Štúrovi ako poslancovi Uhorského snemu, politikovi, národovcovi, pedagógovi. My sme sa zamerali na jeho významný prínos pri kodifikácii slovenského jazyka.

„V našich priestoroch sme mali už výstavu o Ľudovítovi Štúrovi a v spolupráci so strednými školami sme uskutočnili aj prednášku k tomuto významnému jazykovedcovi“, hovorí riaditeľka knižnica Mgr. Iveta Kyselová. „Nakoľko v slovenskej komunikácii sa v poslednom období používajú nové slovné výrazy, skratky, nespisovné slová, v osobných rozhovoroch, korešpondencii, v médiách a vo verejných prejavoch, rozhodli sme sa usporiadať odborný seminár zameraný na túto tému. Prednášať budú odborníci z rôznych kútov Slovenska nielen o jazykovej kultúre, vyjadrovaní, ale v skratke aj o vývine slovenského jazyka od bernolákovčiny po súčasnosť. Možno sa dozvieme, ako budeme komunikovať v budúcnosti“, dodala riaditeľka knižnice.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky na web stránke knižnice. Seminár sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyvo štvrtok15. októbra 2015 v priestoroch Radnice v Rožňave.

Autor/zdroj: Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica P.Dobšinského v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.10.2015 07:30
Upravené: 17.06.2021 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine