Ostrov kultúry v Bábkovom divadle má premiéru

Výsledok investičného projektu Ostrov kultúry - Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo slávnostne odovzdajú do používania v piatok 3. júna 2013. Projekt bol implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu. Bábkové divadlo zároveň uvedie premiéru rozprávkovej inscenácie Jána Uličianskeho Zvonkohra. Komédiu o zvonici bez zvona a zvonárovej dcére bez vena venoval autor a režisér európskemu hlavnému mestu kultúry. Inscenácia je naštudovaná pre zrekonštruované átrium Bábkového divadla s možnosťou využiť variabilné javisko aj v iných priestoroch.

Na Ostrov kultúry v Bábkovom divadle bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok 511 940 eur. Spolufinancovanie Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) je vo výške 85 %, ďalších 10 % tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bobčák, zhotoviteľom diela je APS ALCON a.s., Osloboditeľov 66, Košice. Na stavbu už príslušný stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie.

Realizácia projektu bola rozdelená do troch častí: nádvorie, objekty a technika.

Na nádvorí sa rekonštruovali spevnené a zatrávnené plochy, hľadisko, javiská, vonkajšie osvetlenie. Hlavné javiska je prekryté, pre imobilných je vytvorená oceľová rampa. Na nádvorí pribudli vitríny pre veľkorozmerné bábky.

Na objektoch divadla boli obnovené fasády, vymenené okenné výplne, schodiská na nádvorí a vytvorené oceľové premostenie na 2. nadzemnom podlaží medzi oboma objektmi. Obnovená bola aj pavlač.

V Bábkovom divadle pribudla vďaka projektu aj technika - scénické osvetlenie, audiovizuálna a projekčná technika. V divadle bola vytvorená WIFI zóna.

Rekonštrukcia objektu rozšírila chýbajúce funkcie bábkového divadla a vytvorila priestor s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov. Existujúci objekt sa transformuje na otvorenú zónu - moderný multifunkčný kultúrny priestor. Stavebné úpravy zahrnuli úpravu spevnených a trávnatých plôch átria, opravu pavlače - výmenu dlažby a opravu omietok, rekonštrukciu hľadiska a javiska, opravu fasády, výmenu okenných výplní, rekonštrukciu hygienického zariadenia, výmenu schodísk a kanalizácie na nádvorí. V divadelnej sále Jorik sa vymenila podlaha a opravilo kúrenie, repasovali vchodové dvere z Alžbetinej a Tajovského ulice.

Ostrov kultúry v Bábkovom divadle Košice vznikol pre potreby detí, rodičov, umelcov a aktérov kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýbal. Upravené átrium divadla ponúkne priestor pre kultúrne podujatia v letných mesiacoch, keď je väčšina divadiel zatvorená. Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie o novú, zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Vzniká možnosť pre vlastnú produkciu Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, na workshopy pre deti, literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre filmové večery s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.

Bábkové divadlo v Košiciach pozostáva z dvoch objektov a nádvoria:

Tajovského 4 - jednokrídlový dvojpodlažný objekt s polozapusteným suterénom a schodiskovým rizalitom, ktorý bol postavený v roku 1914 pre účely slobodomurárskej lóže. Má dve odlišné fasády, jednoduchú dvorovú a bohato zdobenú uličnú, poňatú romantizujúco, s trojdielnym reliéfom s alegorickými postavami na 2. nadzemnom podlaží. V roku 1941 bola fasáda na objekte prerobená, reliéf bol odstránený a na jeho mieste bolo vytvorených päť okien. Bola odstránená aj pôvodná kupola a atika zmenená do tvaru ozubeného cimburia. V tomto objekte sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží Divadlo Jorik a na 1. nadzemnom podlaží vedenie Bábkového divadla.

Alžbetina 38 a Vrátna - kultúrna pamiatka, jednopodlažný objekt s polozapusteným suterénom má sedlovú strechu. V tomto objekte sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží divadelná sála, v podkroví je zázemie pre hercov s dielňami a v polosuteréne kaviareň, s možnosťou posedenia na nádvorí. Bábkové divadlo sa do týchto objektov presťahovalo po stavebných úpravách koncom 90-tych rokov.

Nádvorie tvorí priestor medzi spomínanými objektmi. Je na dvoch úrovniach, pričom vyššia úroveň je z Tajovského ulice. Tieto dve rozdielne úrovne sú využité na tri stupne hľadiska, pričom javisko tvorí betónová elipsa pri kaviarni. Javisko v letných mesiacoch tvorí tiež terasu pre kaviareň. Vnútorný priestor bol pôvodne upravený na open-air produkcie, kvôli zlému technickému stavu sa nevyužíval, bol uzatvorený a nevhodný na akékoľvek umelecké produkcie. Átrium chátralo, chýbala mu technická vybavenosť a univerzálnosť. Priestor Jorika bol podobne v zlom technickom stave, nebol vhodný na uvádzanie divadelných predstavení.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Päť ostrovov zhotovitelia odovzdali v riadnom termíne, k trom už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác), v dvoch kolaudačné konanie prebieha (Verejná knižnica J. Bocatia, Ulička remesiel). V Historickej účelovej budove Vsl. múzea a vo Vsl. galérii schválil riadiaci orgán predĺženie termínu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2013 14:30
Upravené: 13.06.2021 13:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine