Jedinečný Nikolaj Feďkovič už len do nedele

Už len do nedele 12. júla môžete vo Východoslovenskej galérii vidieť výstavu maliara, kaligrafa a pedagóga Nikolaja Feďkoviča. Košická výstava je jedným zo šiestich zastavení na trase Nikolaj Feďovič Tour 2015, ktorú pri príležitosti životného jubilea umelca pripravila kežmarská Galéria u anjela.

Prezentácia Nikolaja Feďkoviča v popredných slovenských a českých galériách je poďakovaním za jeho celoživotné dielo. Pocta za jeho postoj a vytrvalé snaženie v oblasti výtvarnej umeleckej tvorby. Hľadanie kontinuity a nových pohľadov na našu spoločnosť aj výtvarnú tvorbu. Prispel k šíreniu dobrého mena slovenského výtvarného umenia dlhoročným pôsobením na Kunst Akademii v Kolíne nad Rýnom. Rovnako mu patrí vďaka za jeho úsilie na etablovaní sa Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Nielen založením nového výtvarného odboru reštaurátorstvo, ale aj vo vedení tejto školy v pozícií riaditeľa.

„Chceme prispieť k tomu, že nie je prežitok vážiť si ľudí, ktorí vychovávali mladú generáciu umelcov. Prispeli k propagácií slovenského výtvarného umenia. Mnohí výtvarníci do dnešných dní čerpajú zo skvelých základov, ktoré im poskytla SŠUP v Košiciach pod pedagogickým vedením Nikolaja Feďkoviča. Cyklus výstav má predstaviť mladej generácií autora , ktorý pôsobil dlhé roky v zahraničí. Pripomenúť významnú osobnosť umeleckého sveta Slovenska,“ hovorí riaditeľka kežmarskej Galérie u anjela Carmen Kováčová.

Feďkovič Tour 2015 má zaujímavú trasu so šiestimi etapami s dolinami, horskými prechodmi, stúpaním a klesaním, z východu Slovenska až po moravské roviny a atraktívne prostredie pražského veľkomesta: Oravská galéria v Dolnom Kubíne (19/03/2015 - 31/05/2015), Východoslovenská galéria Košice (04/06/2015 - 12/07/2015), Topičův salón Praha (04/09/2015 - 18/10/2015), Slovenský dom Praha (23/10/2015 - 30/11/2015), Galéria M.A. Bazovského Trenčín (18/12/2015 - 31/01/2016), Galéria P. Matejku v Novom Meste nad Váhom (19/02/2016 - 03/04/2016).

Nikolaj Feďkovič je nevšedným zjavom na európskej aj slovenskej výtvarnej scéne. Magické obrazy plné postáv a príbehov sú príťažlivé svojou autentickosťou a láskavým humorom. Tajomné dámy v klobúkoch, plavci v neznámych azúrových vodách, hráči póla alebo potápajúci sa Titanic pripomínajú časy aristokracie a noblesy. Každý obraz má príbeh a autor sa stáva rozprávačom so štetcom v ruke. Neváha použiť symboly, metafory a skryté významy. Niektoré veci nemusia byť prvoplánovo videné, skôr ich stačí vycítiť. Obraz často vzniká ako stavba. V architektúre je vytvorená nosná časť, základňa a k nej sú pridávané ďalšie poschodia, nadstavby. Tak k svojim obrazom pridáva, buduje až architektonickou formou stavia a stvárňuje život. Podobný stavebný princíp si zvolil Victor Hugo, keď z malého toku príbehu sa stáva veľtok napájaný mnohými malými prítokmi – vzniká román rieka. Nad dejovou líniou dominuje ľudskosť, harmónia a hľadanie človečenstva v nás.

Maľba Nikolaja Fedkovica je inšpirovaná holandskou žánrovou maľbou 17. storočia, gotickou tabuľovou maľbou, Lipskou školu – magickým realizmom Wernera Tubke a ruskými autormi miniatúr. Autor svoju tvorbu definuje ako moderná ortodoxia. Nikolaj Fedkovic je predstaviteľom snového realizmu s magickými prvkami. Do istej miery formovali jeho rukopis ikony, preto sa často sa vracia k staromajstrovským technikám písania ikon a zároveň je veľkým obdivovateľom kaligrafie. Láska k písanému slovu je hmatateľné v konkrétnych textoch, ktoré si vyberá aby ich zvečnil vo výtvarnej podobe.

Kultivovanosť, prepracovanosť, myšlienková hĺbka a nádherná fascinujúca hra fantázie si podmania vnímavého diváka. Vo svete, kde sa pomaly hanbíme použiť slovíčko pekné pôsobí ako zjavenie krásy a graciózneho prevedenia. Rozohráva pred nami unikátne Theatro mundi, kde každý človek je hercom na scéne života. Jedinečnú atmosféru dotvára zvláštne mysteriózne, mihotavé svetlo.

Plagát

Nikolaj Feďkovič sa narodil 13. mája 1945 v Užhorode. Po pripojení Podkarpatskej Rusi k Zväzu sovietskych socialistických republík sa po dramatickom odchode jeho rodina usadila v roku 1946 v Michalovciach. V rokoch 1957-1960 navštevoval súkromnú maliarsku školu Antala Lucziho v Michalovciach. V roku 1961 bol prijatý na Strednú školu umeleckých remesiel v Brne, ktorú v roku 1965 ukončil. Po prijatí na Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe začal navštevovať ateliér kresby a maľovania prof. J. Nováka, súčasne študoval na DAMU scénografiu. V roku 1968 začal študovať úžitkovú maľbu u prof. Z. Sklenáře. V roku 1972 ukončil štúdium diplomovou prácou konzultovanou prof. S. Libenským. Po ukončení školy začal pracovať v Prahe ako slobodný umelec.

V roku 1976 začal dochádzať z Prahy do Košíc, kde nastúpil ako učiteľ na Strednej škole umeleckého priemyslu. Do roka sa však rodina presťahovala za ním do Košíc. V 1980 založil na škole nový reštaurátorský odbor. Vychoval celé generácie skvelých výtvarníkov a patrí k učiteľom, na ktorých sa nezabúda.

V roku 1981 získal v súťažnej prehliadke cenu Miklósa Káplára. V roku 1983 vystavoval na Jesennom salóne v Paríži, v roku 1984 na 16. Medzinárodnom festivale maliarstva v Cagnes-Sur-Mer vo Francúzsku. V roku 1988 sa stal riaditeľom SŠUP v Košiciach. Pred revolúciou emigroval do Nemecka. Od roku 1995 pôsobil ako súkromný docent na RheinSieg Kunst Akademie v Hennefe pri Kolíne nad Rýnom. V roku 2010 sa opäť vrátil do Košíc, kde žije a pôsobí v slobodnom povolaní dodnes.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.05.2015 16:06
Upravené: 17.06.2021 13:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine