Šuster, drž sa svojho kopyta!

Čižmy s ostrohami, drevené kopytá na obuv, či vojenskú čižmu zo 17. storočia – to všetko môžete vidieť od stredy 29. apríla v Otvorenej zóne 7 – v Dome remesiel na výstave Šuster, drž sa svojho kopyta. Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po tradície v 20. storočí.

Činnosť obuvníkov v Košiciach je doložená od l4. storočia. Výsadná listina so stanovami ich cechu pochádza z roku 1480. Obuvníckych majstrov chránila pred fušermi a cudzími majstrami, ktorí mali zakázané predávať výrobky na týždenných trhoch. Archeologické nálezy pochádzajúce zo l4. - l5. storočia dokladajú širokú škálu výrobkov koženej obuvi, ktorú obuvníci - ševci, šustri - šili pomocou šidla. Koncom l8. storočia sa rozlišovali obyčajní uhorskí a nemeckí obuvníci. Nemeckí obuvníci vyrábali topánky a pantofle, uhorskí obuvníci kože na bačkory, podrážky na čižmy a venovali sa tiež oprave obuvi. Symbolmi obuvníckych majstrov boli topánka a nože na vyrezávanie a opracovávanie kože.

Čižmy s ostrohami vyrábali majstri čižmári. Pôvodnú technológiu prišívania podošiev čižiem ihlami nahradilo v l9.storočí podbíjanie podošiev drevenými kolkami. Čižmári v Košiciach mali potvrdené svoje stanovy v roku 1598. Vlastné artikuly mali od roku 1759 aj čižmárski tovariši. V l9.storočí patrili čižmári k najpočetnejšej skupine remeselníkov v meste. V roku 1828 tu pracovalo až 60 čižmárskych majstrov a 38 tovarišov. Čižmárski tovariši vandrovali najčastejšie do Miškovca a Budapešti. Znakom čižmárskych majstrov bola čižma s ostrohou.

Výstava priblíži bohatý materiál cechov obuvníkov i čižmárov - listiny, zvolávacie tabuľky, pečatidlá cechov a cechových majstrov. Nebudú v nej chýbať ani ukážky najstaršej košickej obuvi z konca 14. storočia a zvyšky čižmy z l5. storočia. Pozornosť návštevníkov zaiste vzbudí kožená vojenská čižma zo l7. storočia i ukážky topánok a čižiem z l9. až 20. storočia. Patričnú časť výstavy bude tvoriť nástrojové vybavenie obuvníckej dielne 20. storočia s charakteristickými obuvníckymi nástrojmi - šidlami a kladivkami, drevenými kopytami na obuv a čižmy.

Výstavu organizuje Východoslovenské múzeum v Dome remesiel na Hrnčiarskej 11. Vernisáž výstavy je 29.apríla o 16,00 hodine.

Autor/zdroj: Vsl.muzeum/Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.04.2015 11:00
Upravené: 15.06.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine