Rossiniho Popolušku uvádzajú spoločne Bábkové divadlo a Štátne divadlo Košice

Prvou premiérou Štátneho divadla Košice v novom roku bude 23. januára bábkovo–operná rozprávka Gioacchina Rossiniho Popoluška. Nový rozprávkový titul vzniká ako spoločný projekt dvoch profesionálnych košických divadiel – Opery Štátneho divadla Košice a Bábkového divadla.

„Myšlienka uskutočniť takýto projekt dozrievala niekoľko rokov, ale podmienky na jeho realizáciu sa zreálnili v minulom roku a idea sa pretavila do konkrétneho výsledku. Veríme, že bude dobrý," uviedol riaditeľ ŠD Košice Peter Himič. Podľa neho predstavenie, v ktorom sú obe divadlá rovnocennými partnermi, môže do budúcnosti otvoriť nové možnosti na spoluprácu.

„Určite to nebude jednoduché, sú to dve divadlá, dva žánre a navyše je to predstavenie pre deti, ktorého príprava je oveľa náročnejšia, lebo detský divák vám nič neodpustí. Aj preto tento projekt vnímam ako niečo výnimočné pre naše divadlo," dodal Himič.

Popoluška je inscenácia, ktorá je pre Bábkové divadlo v Košiciach z viacerých hľadísk veľmi zaujímavá. „Pre naše divadlo sa týmto projektom otvorili nové možnosti na tvorbu, ktoré doposiaľ boli determinované predovšetkým javiskovým priestorom. Sme radi, že vďaka koprodukcii so Štátnym divadlom Košice môžeme ukázať široké možnosti bábkového divadla a predstaviť divákom tento žáner aj v šate, v akom ho doposiaľ nepoznali," doplnil riaditeľ Bábkového divadla Pavol Hrehorčák. Vyzdvihol, že v rámci prípravy projektu sa rozšírila spolupráca Bábkového divadla s ďalšími inštitúciami. Ide predovšetkým o odborné stredné školy - Školu úžitkového výtvarníctva Košice, Strednú odbornú školu Gemerská, Strednú odbornú školu Košice - Šaca, ktoré divadlu výrazne pomohli pri výrobe scény, kostýmov, bábok a rekvizít. „Práca na tejto inscenácii pomohla študentom získať prax a vyskúšať si prácu na reálnej divadelnej výprave, ale hlavne upozornila na dôležitosť špecifických odborov v stredných odborných školách," doplnil Hrehorčák.

Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. „Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov – opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecko-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov – všetko v sprievode živého orchestra," poznamenal režisér predstavenia Pavel Uher.

Hudobné naštudovanie má v rukách dirigent košickej opery Igor Dohovič. V realizačnom tíme sú aj dramaturg Ľubomír Šárik a scénografka a kostýmová výtvarníčka Irena Marečková. V opernej časti sa predstavia sólisti Lenka Čermáková, Gabriela Hübnerová, Michaela Várady, Anton Baculík, Marek Gurbaľ, Marián Lukáč a Michal Onufer, v bábkovej časti herci Mariana Bódyová, Erika Molnárová, Eva Ryšáková Cibulová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Peter Creek Orgován a Andrej Sisák.

Plagát Popoluška

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.01.2015 12:19
Upravené: 14.06.2021 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine