Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 823/9/2021/206

-

Číslo v CRZ*:

823/9/2021/206

Číslo zmluvy:

224/2021/OSM-27094

Názov:

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 3/2011úNZ zo dňa 26.08.2011 v znení dodatkov

Predmet:

ukončenie nájmu k pozemkom registra C KN parc. č. 1094/116 v k. ú. Spišská Nová Ves odčleneného od pozemu reg. C KN parc. č. 1094/1

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

nájomca: Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

20.12.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

22.12.2021

Účinnosť zmluvy:

23.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32