Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 584/9/2021/129

-

Číslo v CRZ*:

584/9/2021/129

Číslo zmluvy:

224/2021/OSM-27099

Názov:

Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve č. 4/2011/NZ zo dňa 26.08.2011 v znení dodatkov

Predmet:

Ukončenie nájmu k pozemkom registra c kn parc. č. 5/5, parc. č. 5/6, parc. č. 5/9 v k.ú. Trebišov a trom studniam na nich umiestnených, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č. 559/2021 zo dňa 28.06.2021

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka, predseda

Zmluvná strana :

nájomca: Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884, MUDr. Radoslav Čuha

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

18.10.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

19.10.2021

Účinnosť zmluvy:

20.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32