Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo:398/2014 Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
podrobnejšie informácie  
14109/3 Múzeum Spiša
IČO: 31297927
podrobnejšie informácie  
14109/1 Múzeum Spiša
IČO: 31297927
podrobnejšie informácie  
443/10/2014/46; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
Zmluva č.3235/2014/OKaCR/16436 o poskytnutí dotácie Spišské osvetové stredisko
IČO: 31297668
podrobnejšie informácie  
3671/2014/OKaCR-20569; Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 599/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
podrobnejšie informácie  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.5/2014/IZ Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik
IČO: 36022047
podrobnejšie informácie  
717/10/2014/150; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
718/10/2014/151; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
719/10/2014/152; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
720/10/2014/153; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
721/10/2014/154; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
4412/2014/OKaCR-29813; Partnerská dohoda Perly Gotickej cesty n.o.
IČO: 35581077
podrobnejšie informácie  
2639/2014/OSK-30667;Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu ""Rozvoj stredného odborného vzdelávania"" Štátny inštitút odborného vzdelávanie
IČO: 17314852
podrobnejšie informácie  
2639/2014/OSK-29229; Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu ""Rozvoj stredného odborného vzdelávania"" Štátny inštitút odborného vzdelávanie
IČO: 17314852
podrobnejšie informácie  
1688/2015/OF-375; Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica
IČO: 36065340
podrobnejšie informácie  
484/2015/OD-37414; Dodaotk č.2/DZ221501200600102 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Z2215012006001 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
podrobnejšie informácie  
236/18/2015/17; Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo:9/8/01/2364/15 Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
podrobnejšie informácie 624,00 €  
373/2015/OSM-6508; Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č.3/2014/KZ Kerex s.r.o.
IČO: 31659811
podrobnejšie informácie  
504/15/2015/102; Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre implementáciu projektu HUSK/1101/1.7.1/0173 Prime Ministe°rs Office- podrobnejšie informácie  
1805/2015/RVP-10385; Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostiedkov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstvo hospodárstva SR
IČO: 00686832
podrobnejšie informácie  
2694/2015/OKaCR-10838; Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prstredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 číslo:MK-/2015/2.3. Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
podrobnejšie informácie  
307/18/2015/20; Zmluva o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstvo hospodárstva SR
IČO: 00686832
podrobnejšie informácie 160,00 €  
2694/2015/OKaCR-16505; Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-KI-1/2015/8.2 Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
podrobnejšie informácie  
3871/2015/OKaCR-18832; Zmluva o poskytnutí dotácie a podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
podrobnejšie informácie  
Nájdených 8 610 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32