Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Robot univerzálny s príslušenstvom SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 27.06.2022
Stavebné práce Otvorové konštrukcie a bleskozvod na budove B SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 14.12.2021
Stavebné práce Oprava podlahy a osvetlenia v šj SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 08.12.2021
Tovary Šatňové skrinky SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 07.12.2021
Služby Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 27.08.2021
Tovary Učebnice SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 10.08.2021
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 04.08.2021
Služby Látkové rolety s montážou SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 18.03.2021
Stavebné práce vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 04.03.2021
Stavebné práce Oprava podláh učební - SPŠD Košice SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 25.02.2021
Tovary Notebooky a IKT technika SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 23.02.2021
Služby Dezinfekcia priestorov školy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 15.12.2020
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 08.09.2020
Stavebné práce Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 21.04.2020
Služby Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre "rekonštrukciu budovy školy vrátane odstránenia statických porúch" v rozsahu pre stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 11.03.2020
Služby Lyžiarsky kurz SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 12.12.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia strechy telocvične SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 12.11.2019
Tovary Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 16.09.2019
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 24.07.2019
Stavebné práce vysvetlenia k Výzve – Oprava podláh učební - SPŠD Košice SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie  
Nájdených 20 záznamov.
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42