Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Zmluva: Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb

Druh zákazky:

Služby

Názov zákazky:

Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb

Verejný obstarávateľ:

Školský internát Košice Medická 2

Dátum zverejnenia:

15.08.2022

Prílohy:

Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb (PDF, 552,67 kB)

Poznámka:

Zmena lehoty na predkladanie cenových ponúk z dôvodu dotazovania uchádzačov/záujemcov !: Lehota na predloženie ponuky: 08.09.2022 23:59:00

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42