Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Kmeňová pásová píla

Verejný obstarávateľ:

SOŠ drevárska SNV

Dátum zverejnenia:

10.06.2022

Prílohy:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/442251 (HTML)

Poznámka:

Obchod zverejnený na: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/442251

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42