Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Služby

Názov zákazky:

Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG“

Verejný obstarávateľ:

Východoslovenská galéria Košice

Dátum zverejnenia:

30.05.2022

Prílohy:

VO- suťaž (DOCX, 42,18 kB)

Poznámka:

https://vsg.sk/vychodoslovenska-galeria-vyhlasuje-projektovu-architektonicku-sutaz/

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42