Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Kombinovaný sporák 2 ks

Verejný obstarávateľ:

Školský internát Košice Považská 7

Dátum zverejnenia:

08.08.2019

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponuky - Kombinovaný sporák 2 ks (PDF, 574,28 kB)

Poznámka:

Zákazka realizovaná prostredníctvom systému EKS www.eks.sk

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42