Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Alkoholické nápoje 2020 -2021 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.05.2020
Tovary Potraviny - cestoviny Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 25.05.2020
Stavebné práce „Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“ Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 25.05.2020
Tovary Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 25.05.2020
Stavebné práce Výmena okien a dverí na budove školy a telocvične SOŠ ekonomická SNV podrobnejšie informácie 22.05.2020
Služby Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 20.05.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 20.05.2020
Stavebné práce Oprava vonkajšieho schodiska SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 19.05.2020
Stavebné práce výmena okien a dverí SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 13.05.2020
Stavebné práce Oprava fasády na Rodošte, Hrnčiarska 7 Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 11.05.2020
Stavebné práce Rekonštrukcia izieb v zmysle vyhlášky MZ SR ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 11.05.2020
Tovary CP-prieskum trhu:Predmet zákazky: DP– Technické vybavenie _ "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 11.05.2020
Tovary Pracie a čistiace prostriedky ARCUS Košice podrobnejšie informácie 11.05.2020
Tovary Stravné poukážky Škola umeleckého priemyslu Košice podrobnejšie informácie 11.05.2020
Stavebné práce Oznámenie o zrušení verejného obstarávania SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Posteľná bielizeň SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Slepačie vajcia SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Fyzika) Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Biologia) Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Didaktické pomôcky k projektu „Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu“. (Opis predmetu zákazky: Súbor učebných pomôcok – Finacna gramotnost) Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.05.2020
Tovary Gymnázium Pavla Horova Michalovce - Školský nábytok Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 06.05.2020
Tovary Ovocie, zelenina a zemiaky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 06.05.2020
Tovary bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 06.05.2020
Tovary Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 05.05.2020
Tovary Oznámenie o zrušení VO"Školiaci materiál a potreby I." Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 04.05.2020
Nájdených 781 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42