Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Hydina a mäso z hydiny HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Potraviny HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Chlieb a pekárenské výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Ryby a mäso z rýb HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Stavebné práce Výmena podlahových krytín v 6 učebniach školy SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Stavebné práce Hygienický náter priestorov školy na Bocatiovej 1 a na pracoviskách odborného výcviku GASTRO a Kpt. Nálepku 19 Košice SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Tovary IKT zariadenie 2022 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 11.02.2022
Tovary Potraviny - "Suchý tovar" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 10.02.2022
Stavebné práce Oplotenie školského hospodárstva SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 10.02.2022
Tovary Nábytok na mieru SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 09.02.2022
Tovary Dodanie elektrickej energie - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS pod číslom Z2022955 - zákazka v EKS nebola vyhlásená Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 08.02.2022
Služby Pranie a chemické čistenie bielizne SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 08.02.2022
Stavebné práce Výmena podlahy v školskej kuchyni SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 08.02.2022
Služby Digitalizácia zbierkových predmetov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.02.2022
Tovary Dodávka elektrickej energie 2022-2023 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 07.02.2022
Tovary Nákup kníh - IB projekt Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 04.02.2022
Služby Obstaranie denného lyžiarskeho kurzu pre ZŠ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 04.02.2022
Tovary Mlieko a mliečne výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 03.02.2022
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 03.02.2022
Služby Zváračský kurz 2022 SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 31.01.2022
Tovary Kancelárske potreby na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ: Školské lavice a stoličky SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Nákup IKT - projekt FARMING Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Elektrický kávovar Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.01.2022
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42