Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary "Žiacky laboratórny stôl a učiteľský demonštračný stôl" Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 28.01.2020
Tovary Športové lyžiarske potreby Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 28.01.2020
Tovary Špeciálne cukrárske suroviny Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 27.01.2020
Služby Revízie elektrických zariadení v budovách Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 27.01.2020
Služby Obnova vstupných dverí objektu Verejnej knižnice Jána Bocatia-Hviezdoslavova 5 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 24.01.2020
Tovary Špeciálne pekárenské suroviny Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.01.2020
Tovary Šijacie stroje Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 24.01.2020
Služby Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 24.01.2020
Stavebné práce Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 23.01.2020
Tovary Osivá a semená na pestovanie zeleniny. SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 22.01.2020
Tovary Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2020 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 22.01.2020
Tovary Potraviny pre potreby odborného výcviku Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 21.01.2020
Tovary Literárne pomôcky pre potreby výučby Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 21.01.2020
Stavebné práce Oprava strechy trafostanice Spojená škola Sečovce podrobnejšie informácie 21.01.2020
Služby Prenájom nebytových priestorov - miestností č. 19 a č. 20 Obchodná akadémia Košice Polárna 1 podrobnejšie informácie 21.01.2020
Tovary Základné potraviny a cestoviny SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 20.01.2020
Tovary Mlieko a mliečne výrobky SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 20.01.2020
Služby Lyžiarsky kurz SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 20.01.2020
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.01.2020
Služby Zváračský kurz 2020 SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 16.01.2020
Tovary Potraviny - "Mlieko a mliečne výrobky" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 15.01.2020
Tovary Verejné obstarávanie potravín - Cestoviny SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 15.01.2020
Tovary Verejné obstarávanie potravín - Cukrovinky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 15.01.2020
Tovary Verejné obstarávanie potravín - Mäso a mäsové výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 15.01.2020
Tovary Verejné obstarávanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 15.01.2020
Nájdených 603 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42