Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Elektrický konvektomat s nástrekovou alebo bojlerovou technológiou tvorby pary a podstavcom Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.08.2021
Služby Stravovanie žiakov EP SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 11.08.2021
Stavebné práce Oprava učebne č. 26 Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 11.08.2021
Tovary Učebnice SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 10.08.2021
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Letná okres Košice I Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.08.2021
Tovary Notebook - 5 ks SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 10.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky za účelom určenia PHZ: Potraviny : 2.celok Ovocie , zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.08.2021
Tovary Rôzne potravinárske výrobky SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 09.08.2021
Tovary obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 09.08.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 09.08.2021
Stavebné práce Oprava bleskozvodu Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 07.08.2021
Tovary Edukačné pomôcky SOŠ Jozefa Szakkayho Košice podrobnejšie informácie 06.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ podľa §6 zákona č. 343/2015 , POTRAVINY: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.08.2021
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 04.08.2021
Tovary Čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, mäsové výrobky Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.08.2021
Tovary Ovocie a zelenina Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.08.2021
Tovary Hrubý tovar Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.08.2021
Tovary Hydina a ryby Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.08.2021
Tovary Mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.08.2021
Tovary nákup učebníc Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava podrobnejšie informácie 02.08.2021
Tovary Rekonštrukcia Elektrických zabezpečovacích systémov v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 02.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej , matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.07.2021
Služby Pranie a chemické čistenie Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 29.07.2021
Služby Deratizácia ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 27.07.2021
Tovary Potraviny SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 27.07.2021
Nájdených 1 452 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42