Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary LA/10/2019/581 SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 06.08.2019
Tovary nákup slepačích vajec SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 06.08.2019
Tovary nákup potravín: olej, múka SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 06.08.2019
Tovary nákup: obilniny, zemiaky ,zelenina, ovocie a orechy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 06.08.2019
Služby Stravovanie žiakov školy v šk. roku 2019/2020 - celodenná strava SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 05.08.2019
Stavebné práce "Vymaľovanie priestorov objektu na Alžbetinej ulici a oprava opadaných obkladov" a "Oprava strechy a podlahy na garáži" Bábkové divadlo podrobnejšie informácie 05.08.2019
Služby Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní na zákazku: ,,Rekonštrukcia školského internátu" a ,,Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží". SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 02.08.2019
Tovary Dodávky ovocia a zeleniny SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 02.08.2019
Služby Stravovanie žiakov elokovaných pracovísk v šk. roku 2019/2020 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 01.08.2019
Tovary Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky pre SOŠ-SZKI Pribeník na obdobie september - december 2019 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 01.08.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Zemplínska Teplica Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 01.08.2019
Tovary Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Mlieko a mliečne výrobky Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Ovocie a zelenina Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Hydina, mrazené výrobky , ryby Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Cestoviny Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Hrubý tovar a vajcia Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 31.07.2019
Tovary Mäso a mäsové výrobky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 31.07.2019
Stavebné práce Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 29.07.2019
Tovary Potraviny - hydina Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Tovary Potraviny - mlieko a mliečne výrobky Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Tovary Potraviny - nápoje a potraviny Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Tovary Potraviny - ryby, mrazená zelenina a mrazené polotovary Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Tovary Potraviny - mäso a mäsové výrobky Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Tovary Potraviny - zemiaky Stredná športová škola podrobnejšie informácie 26.07.2019
Nájdených 252 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42