Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Mrazená hydina a čerstvé vajcia ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 28.04.2020
Tovary Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16220 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020 SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 28.04.2020
Tovary Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska 16221 - WYT Vestník č. 89/2020 - 28.04.2020 SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 28.04.2020
Tovary Potraviny - Zákusky LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 27.04.2020
Tovary Dodávka mrazenej hydiny, zeleniny, ovocia a polotovarov - potraviny IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Dodávka cukru, soli, korenín, cukroviniek, čajov, kávovinových náhrad, ryže, múky, strukovín, minerálnych vôd, konzervovanej zeleniny, ovocia , džemov, marmelád,olejov a konzervovaných rýb (ďalej len suchý tovar) IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Dodávka čistiacich a pracích prostriedkov IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Dodávka predmetov osobnej starostlivosti IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 24.04.2020
Stavebné práce Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Výpočtová technika VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Potraviny - " Mäso a mäsové výrobky" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Fyzika "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Biologia"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Predmet zákazky: Didakticke pomocky - Financna gramotnost"Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Predmet zákazky: Technické vybavenie k projektu "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Pomôcky IKT k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice" Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Zariadenie k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice" Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.04.2020
Stavebné práce Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku Oprava bleskozvodu SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 21.04.2020
Tovary Mrazené hydinové mäso 2020 -2021 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 21.04.2020
Tovary Čerstvé mäso a mäsové výrobky 2020 - 2021 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 21.04.2020
Služby Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 21.04.2020
Tovary Potraviny pre celiatikov Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 20.04.2020
Tovary Dodávky originálnych tonerov SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 20.04.2020
Tovary Čerstvé vajcia triedené "L" , trieda kvality "A" Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 20.04.2020
Nájdených 722 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42