Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-tenisové ihrisko-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-futbalové ihrisko s umelou trávou-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 30.09.2021
Stavebné práce Oprava kanalizácie na pracovisku Kpt. Nálepku 19, Košice SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 30.09.2021
Tovary „Nákup IKT pre VKJB“ Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 29.09.2021
Tovary Nákup nového nábytku do ošetrovní SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 29.09.2021
Tovary Ochranné odevy a pracovné pomôcky SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 27.09.2021
Tovary Interaktívna podlaha pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, v rámci projektu "Nič o nás bez nás" podporeného MK SR Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 27.09.2021
Tovary Tonery 2021 - 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.09.2021
Tovary Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach - Nákup učebníc Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 24.09.2021
Služby Audit KSK na roky 2021 až 2023 Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.09.2021
Tovary Obnova okenných výplní a 1 ks balkónových dverí na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – na 1. poschodí uličnej východnej fasády Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 22.09.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 20.09.2021
Tovary Elektrický polohovacie postele s príslušenstvom ARCUS Košice podrobnejšie informácie 20.09.2021
Tovary Nákup učebníc SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 16.09.2021
Služby Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.09.2021
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku -potraviny ARCUS Košice podrobnejšie informácie 14.09.2021
Tovary Vakový zdvihák ARCUS Košice podrobnejšie informácie 14.09.2021
Stavebné práce Oprava havarijnej časti strechy Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 14.09.2021
Stavebné práce Výmena okien - SOŠT, Partizánska a Kapušianska ulica Michalovce SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 13.09.2021
Tovary Pracovné odevy ARCUS Košice podrobnejšie informácie 13.09.2021
Tovary Kresla s polohovacím operadlom ARCUS Košice podrobnejšie informácie 13.09.2021
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary PLYNOVÉ KOTLY Spišské kultúrne centrum a knižnica podrobnejšie informácie 10.09.2021
Tovary Kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie „DIM-SWITCH“ Spišské divadlo SNV podrobnejšie informácie 10.09.2021
Nájdených 1 438 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42