Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Dezinfekcia priestorov školy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 15.01.2021
Služby Dezinfekcia priestorov školy Gymnázium Veľké Kapušany podrobnejšie informácie 15.01.2021
Tovary Potraviny - vajcia Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 15.01.2021
Tovary Potraviny - zemiaky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 15.01.2021
Tovary Potraviny - mlieko a mliečne výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 15.01.2021
Tovary Nákup materiálno-technického zabezpečenia SOŠ automobilová Košice podrobnejšie informácie 14.01.2021
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 14.01.2021
Služby Výzva na predkladanie ponúk - Dezinfekcia priestorov školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 14.01.2021
Tovary Zelenina a ovocie SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 13.01.2021
Tovary Zemiaky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 13.01.2021
Služby Revízia a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 13.01.2021
Služby Dezinfekcia školy SOŠ automobilová Košice podrobnejšie informácie 13.01.2021
Tovary „Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2021“ SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 13.01.2021
Služby Výzva na dezinfekciu priestorov školy SOŠ Strážske podrobnejšie informácie 13.01.2021
Tovary Potraviny - " Mlieko a mliečne výrobky" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 12.01.2021
Služby Dezinfekcia priestorov školy Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2021
Stavebné práce Doplnenie súťažných podkladov č. 2 SOŠ Strážske podrobnejšie informácie 12.01.2021
Služby "Oprava strechy-informatika" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Chlieb, pekárenské výrobky a pečivo SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Mäso a mäsové výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Mlieko a mliečne výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Mrazené výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 11.01.2021
Tovary Rôzne potravinárske výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 11.01.2021
Stavebné práce VO- doplnenie súťažných podkladov SOŠ Strážske podrobnejšie informácie 10.01.2021
Nájdených 1 131 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42