Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 23.09.2019
Tovary Postele s elektrickým zdvihom a polohovaním - 5 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom - 5 ks Nočný stolík s jedálnou doskou - 5 ks SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 20.09.2019
Stavebné práce Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Mlieko a mliečne výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Dodávky potravín ARCUS Košice podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Priemyselná práčka na 10 kg prádla LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary "Interiérové vybavenie turistickej ubytovne" SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 19.09.2019
Služby Revízie elektrických zariadení VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary Zemiaky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary Elektrická sprchovacia hygienická stolička SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 18.09.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.09.2019
Stavebné práce Oprava podlahy na 2. poschodí SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 17.09.2019
Stavebné práce Oprava oporného múra SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 17.09.2019
Tovary Dodanie a montáž umývačky riadu Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Dodanie a montáž 120 l elektrickej smažiacej pece Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Dodanie a montáž trojrúra elektrická pec Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 16.09.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Blatné Revištia Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Vybavenie školských dielní pre odborný výcvik SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Nákup školského nábytku do chemického laboratória vrátane súvisiacich služieb Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Osobný automobil pre potreby vyučovania autoškoly SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 16.09.2019
Tovary Dodávka elektrickej energie 2020 SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 13.09.2019
Stavebné práce Geologická bádateľňa a exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera - spevnená plocha Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 12.09.2019
Tovary Veľkokapacitná priemyselná práčka HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 09.09.2019
Tovary Mäso ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 09.09.2019
Tovary Mäsové výrobky ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 09.09.2019
Nájdených 260 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42