Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Lyžiarsky kurz 2022 Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 16.02.2022
Služby Obstaranie lyžiarskeho kurzu pre gymnázium na rok 2022 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 16.02.2022
Tovary Učebné pomôcky - IB projekt Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 15.02.2022
Služby Odvoz a spracovanie kuchynského odpadu HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary mrazená zelenina a mrazené polotovary HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Hydina a mäso z hydiny HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Potraviny HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Chlieb a pekárenské výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Ryby a mäso z rýb HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 14.02.2022
Tovary Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Stavebné práce Výmena podlahových krytín v 6 učebniach školy SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Stavebné práce Hygienický náter priestorov školy na Bocatiovej 1 a na pracoviskách odborného výcviku GASTRO a Kpt. Nálepku 19 Košice SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.02.2022
Tovary IKT zariadenie 2022 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 11.02.2022
Tovary Potraviny - "Suchý tovar" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 10.02.2022
Stavebné práce Oplotenie školského hospodárstva SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 10.02.2022
Tovary Nábytok na mieru SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 09.02.2022
Tovary Dodanie elektrickej energie - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS pod číslom Z2022955 - zákazka v EKS nebola vyhlásená Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 08.02.2022
Služby Pranie a chemické čistenie bielizne SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 08.02.2022
Stavebné práce Výmena podlahy v školskej kuchyni SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 08.02.2022
Služby Digitalizácia zbierkových predmetov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.02.2022
Tovary Dodávka elektrickej energie 2022-2023 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 07.02.2022
Tovary Nákup kníh - IB projekt Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 04.02.2022
Služby Obstaranie denného lyžiarskeho kurzu pre ZŠ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 04.02.2022
Tovary Mlieko a mliečne výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 03.02.2022
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 03.02.2022
Nájdených 1 724 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42