Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 10.06.2020
Tovary Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 10.06.2020
Tovary mäsové výrobky vrátane hydinových HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 09.06.2020
Tovary Hrubý potravinový tovar I. ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 08.06.2020
Tovary Hrubý potravinový tovar II. ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 08.06.2020
Tovary Cukor a cukrovinky ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 08.06.2020
Tovary Mlieko a mliečne výrobky ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 08.06.2020
Tovary Chlieb a pečivo ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 08.06.2020
Tovary Potraviny - Káva, čaj a príbuzné produkty Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 04.06.2020
Tovary Dodávky čistiacich potrieb SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 03.06.2020
Tovary Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti pre projekt: Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti s kódom ITMS2014+: 302021J634, financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 03.06.2020
Tovary Učebné pomôcky k projektu: GPH - Reserata pro Futuro Gymnázium Pavla Horova Michalovce podrobnejšie informácie 03.06.2020
Tovary Potraviny - spracované potraviny Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 03.06.2020
Tovary Maliarsky materiál Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 03.06.2020
Stavebné práce Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázium Košice Trebišovská 12 podrobnejšie informácie 02.06.2020
Tovary „Informačno-komunikačné zariadenie pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “ Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 02.06.2020
Tovary Učebné pomôcky k projektu "Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" Stredná športová škola podrobnejšie informácie 28.05.2020
Tovary IKT pomôcky k projektu „ Rozvoj zručnosti v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 27.05.2020
Tovary Alkoholické nápoje 2020 -2021 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.05.2020
Tovary Potraviny - cestoviny Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 25.05.2020
Stavebné práce „Realizácia prívodu elektrickej energie do dreveného kostolíka“ Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 25.05.2020
Tovary Nákup softvéru Veritas – 20 ks licencií a upgrade prostredia backupu, podpora na 36 mesiacov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 25.05.2020
Stavebné práce Výmena okien a dverí na budove školy a telocvične SOŠ ekonomická SNV podrobnejšie informácie 22.05.2020
Služby Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 20.05.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 20.05.2020
Nájdených 722 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42