Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Mäso VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 13.12.2019
Tovary Mäsové výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 13.12.2019
Tovary Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice“ Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 13.12.2019
Tovary "Základné potraviny pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020" SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 12.12.2019
Tovary "Mrazená hydina a ryby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020" SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Oprava a servis zariadení v práčovni ARCUS Košice podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Lyžiarsky kurz SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 12.12.2019
Stavebné práce Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 12.12.2019
Stavebné práce Oprava strechy školského internátu pri SOŠ Ostrovského 1, Košice SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Oprava a servis počítačovej siete a koncových zariadení ARCUS Košice podrobnejšie informácie 11.12.2019
Tovary "Chladené mäso bravčové, hovädzie a teľacie, mäsové výrobky a vnútornosti pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020" SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 11.12.2019
Tovary "Čerstvá zelenina, zemiaky a ovocie pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020" SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 11.12.2019
Tovary "Mlieko, mliečne výrobky a syry pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020" SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 11.12.2019
Služby "Zavedenie GDPR" Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 11.12.2019
Stavebné práce Plastové okná SPŠE budova „G“ SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 11.12.2019
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - architektonicko - -historický výskum SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 10.12.2019
Tovary Elektrická výklopná panvica 80l Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 10.12.2019
Tovary Žiacky nábytok do učební SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 10.12.2019
Služby Montáž dvojitého ovládania s úpravou kabíny - traktor SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 10.12.2019
Tovary Chladničky do školskej kuchyne Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 10.12.2019
Tovary Chlieb a pečivo Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 10.12.2019
Tovary Základné potraviny Gymnázium Sobrance podrobnejšie informácie 10.12.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia časti budovy Škola umeleckého priemyslu Košice podrobnejšie informácie 10.12.2019
Služby Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 09.12.2019
Nájdených 426 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42