Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Stavebné práce "Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" - vysvetlenie a doplnenie podkladov k VO. SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 02.10.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia Budovy riaditeľstva BM - projektová dokumentácia Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 02.10.2019
Služby Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 01.10.2019
Tovary "Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup" Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 01.10.2019
Služby „Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“ SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby Výroba zážitkovo-informačných panelov Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby " Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„ SOŠ SNV Markušovská cesta 4 podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby Revízie elektrických zariadení SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 27.09.2019
Služby Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
Stavebné práce "Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 25.09.2019
Tovary Výroba nábytku na mieru ARCUS Košice podrobnejšie informácie 24.09.2019
Stavebné práce Oprava kúrenia- objekt Čaňa DOMKO Košice podrobnejšie informácie 23.09.2019
Stavebné práce Stavebné úpravy- objekt ˇCaňa DOMKO Košice podrobnejšie informácie 23.09.2019
Tovary Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 23.09.2019
Tovary Postele s elektrickým zdvihom a polohovaním - 5 ks Zdravotné matrace jednodielne s poťahom - 5 ks Nočný stolík s jedálnou doskou - 5 ks SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 20.09.2019
Stavebné práce Vytvorenie náučného chodníka v areáli knižnice Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Mlieko a mliečne výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Dodávky potravín ARCUS Košice podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Priemyselná práčka na 10 kg prádla LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary "Interiérové vybavenie turistickej ubytovne" SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 19.09.2019
Služby Revízie elektrických zariadení VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary Zemiaky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 19.09.2019
Tovary Elektrická sprchovacia hygienická stolička SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 18.09.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.09.2019
Nájdených 201 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42