Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Lyžiarsky kurz 2022 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 14.01.2022
Služby Zabezpečenie zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 13.01.2022
Tovary „Potraviny- Ovocie, zelenina a zemiaky“ LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 12.01.2022
Stavebné práce Výmena okien na západnej a južnej fasáde hlavného pavilónu objektu SOŠ Šaca SOŠ Košice - Učňovská 5 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Suchý tovar a Cestoviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Spracované potraviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky- opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Služby Pranie a chemické čistenie Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vajcia" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky "Mlieko a mliečne výrobky" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Služby Vyznačenie cykloturistických trás v súlade s prijatou koncepciou rozvoja cykloturistiky v cyklodestinácii Zemplínska šírava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Pekársky tovar Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Mliečne výrobky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Ovocie a zelenina Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Potravinársky tovar Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Mäso a mäsové výrobky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 05.01.2022
Služby Pranie a žehlenie bielizne Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 03.01.2022
Služby Podnikateľský koncept obnovy a rozvoja kúpeľného areálu Turzov, podnikateľský zámer, investičný a prevádzkový finančný plán, vizualizácie stavebných objektov v orientácii pohľadu na vodnú plochu Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 03.01.2022
Tovary Interaktívne tabule SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 31.12.2021
Tovary Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 27.12.2021
Tovary Ovocie a zelenina Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 27.12.2021
Tovary Nákup univerzálneho kuchynského robota IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 22.12.2021
Nájdených 1 756 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42