Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Mlieko a mliečne výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 20.09.2019
Tovary Dodávky potravín ARCUS Košice podrobnejšie informácie 20.09.2019
Stavebné práce Oprava kúrenia- objekt Čaňa DOMKO Košice podrobnejšie informácie 23.09.2019
Stavebné práce Stavebné úpravy- objekt ˇCaňa DOMKO Košice podrobnejšie informácie 23.09.2019
Tovary Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 23.09.2019
Tovary Výroba nábytku na mieru ARCUS Košice podrobnejšie informácie 24.09.2019
Stavebné práce "Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 25.09.2019
Služby Revízie elektrických zariadení SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 27.09.2019
Služby Technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Lipovník Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 27.09.2019
Služby „Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcie plynovej kotolne“ SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby Výroba zážitkovo-informačných panelov Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby " Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu pre rok 2019, oblasť A: Ochrana ovzdušia, činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov„ SOŠ SNV Markušovská cesta 4 podrobnejšie informácie 30.09.2019
Služby Oprava hydraulického výťahu NHV 630 a jeho sprevázkovanie Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 01.10.2019
Tovary "Mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks - nákup" Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 01.10.2019
Stavebné práce "Turistická ubytovňa - stavebné úpravy" - vysvetlenie a doplnenie podkladov k VO. SOŠ obchodu a služieb Sobrance podrobnejšie informácie 02.10.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia Budovy riaditeľstva BM - projektová dokumentácia Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 02.10.2019
Tovary Chlieb a pečivo SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 03.10.2019
Stavebné práce Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB.., číslo ÚVZP 3568/1 (vstupný vestibul) Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 03.10.2019
Tovary Elektrická pec štvorplatňová LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 03.10.2019
Tovary Veľkokapacitná práčka LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 03.10.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia elektrických rozvodov. Divadlo Thália Színház podrobnejšie informácie 03.10.2019
Stavebné práce Oprava kúpeľne pavilón "C"- LIDWINA-Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 03.10.2019
Stavebné práce Oprava štúdia Spišského divadla a súvisiacich priestorov slúžiacich na prípravu a výkon umeleckých a technických pracovníkov Spišské divadlo SNV podrobnejšie informácie 04.10.2019
Stavebné práce Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy Zemplínske osvetové stredisko Michalovce podrobnejšie informácie 04.10.2019
Nájdených 1 756 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42