Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Digitalizácia zbierkových predmetov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.02.2022
Tovary Dodávka elektrickej energie 2022-2023 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 07.02.2022
Tovary Nákup kníh - IB projekt Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 04.02.2022
Služby Obstaranie denného lyžiarskeho kurzu pre ZŠ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 04.02.2022
Tovary Mlieko a mliečne výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 03.02.2022
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 03.02.2022
Služby Zváračský kurz 2022 SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 31.01.2022
Tovary Kancelárske potreby na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk na určenie PHZ: Školské lavice a stoličky SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Nákup IKT - projekt FARMING Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 27.01.2022
Tovary Elektrický kávovar Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.01.2022
Tovary Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 25.01.2022
Služby Lyžiarsky výcvik 2022 Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 24.01.2022
Tovary Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 24.01.2022
Služby Stravné poukážky pre zamestnancov Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.01.2022
Služby Denný lyžiarsky kurz 2022 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.01.2022
Tovary Výzva na predloženie ponuky na stravné poukážky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 21.01.2022
Služby Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 21.01.2022
Tovary Opakovaná výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu na predmet zákazky Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej,matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 21.01.2022
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 21.01.2022
Tovary Mlieko a mliečne výrobky SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 19.01.2022
Tovary Microsoft SQL Server Enterprise 2016 Core 2Lic Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 19.01.2022
Stavebné práce Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 19.01.2022
Tovary Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 19.01.2022
Tovary Potraviny - potraviny pre celiatikov - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 19.01.2022
Nájdených 1 756 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42