Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Dodávka ovocia a orechov LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Dodávka čerstvej alebo chladenej zeleniny LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Čerstvé alebo chladené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené bravčové mäso, mäsové výrobky vrátane hydinových, tepelne upravené alebo iná úprava mäsových výrobkov LIDWINA Strážske podrobnejšie informácie 29.03.2022
Tovary Potraviny - mäso a mäsové výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 28.03.2022
Tovary Prístroj na dekontamináciu odpadu SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 25.03.2022
Stavebné práce Rekonštrukcia kuchyne ONDAVA - DSS ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 25.03.2022
Tovary Špeciálne pekárenské suroviny 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 24.03.2022
Tovary Potraviny - chlieb a pečivo LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 24.03.2022
Tovary Tonery na rok 2022 SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 23.03.2022
Stavebné práce Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK - Konferenčná miestnosť 1.PP Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.03.2022
Služby Obstaranie vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.03.2022
Tovary Mliečne výrobky 2022 - 2023 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 22.03.2022
Tovary Kancelárske potreby, stroje a zariadenia SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 21.03.2022
Tovary Hlbokozmrazené potraviny IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 21.03.2022
Tovary Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 21.03.2022
Tovary Potraviny - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 21.03.2022
Tovary Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 21.03.2022
Tovary Bravčové mäso, hovädzie mäso a kosti HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Ovocie, zelenina a zemiaky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Čerstvé mäsové výrobky vrátane hydinových HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Predĺženie lehoty VO-Dodanie zariadení, vybavenia a didaktických pomôcok SOŠ Strážske podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Kmeňová pásová píla SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Opakovaná výzva na predkladanie ponúk -prieskum trhu Súbor učebných pomôcok k projektu Rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na základnej škole Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Opakovaná výzva Súbor učebných pomôcok ku projektu Podpora čitat.,matem.,finan.,a prírod.gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 17.03.2022
Tovary Nové osobné motorové vozidlo DOMKO Košice podrobnejšie informácie 16.03.2022
Nájdených 1 756 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42