Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Servírovacie stolíky ARCUS Košice podrobnejšie informácie 04.10.2019
Stavebné práce "Výmena ležatej kanalizácie" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 07.10.2019
Služby Lyžiarsky kurz Stredná športová škola podrobnejšie informácie 07.10.2019
Stavebné práce Výstavba multifunkčného ihriska Škola v prírode Kysak podrobnejšie informácie 07.10.2019
Tovary Kuchynské linky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 07.10.2019
Tovary Chlieb a pekárenské výrobky VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 07.10.2019
Stavebné práce Oprava chemického laboratória Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 08.10.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia chemického laboratória Gymnázium Sobrance podrobnejšie informácie 08.10.2019
Tovary Publicita projektu "Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu" Gymnázium Sobrance podrobnejšie informácie 09.10.2019
Tovary Kuchynský inventár LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 09.10.2019
Tovary Gastrozariadenie:el.výklopná smažiaca panvica, el.fritéza, el.mlynček na mäso ARCUS Košice podrobnejšie informácie 09.10.2019
Stavebné práce Rekonštrukcia plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovania, Alžbetina č.38 v Košiciach Bábkové divadlo podrobnejšie informácie 09.10.2019
Tovary Nákup IKT SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 11.10.2019
Tovary Štruktúrovaný bezpečnostný systém Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 11.10.2019
Tovary dodanie mlieko a mliečne výrobky HARMONIA Strážske podrobnejšie informácie 11.10.2019
Stavebné práce Výstavba multifunkčného ihriska Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.10.2019
Tovary Mrazená hydina VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 14.10.2019
Tovary Tlačiareň a Multifunkčné zariadenie SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 15.10.2019
Tovary Výroba knižných regálov v rámci rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 16.10.2019
Služby Lyžiarsky kurz 2020 Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava podrobnejšie informácie 16.10.2019
Stavebné práce „Rekonštrukcia školského internátu“ a „Stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží“. SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 17.10.2019
Stavebné práce Bleskozvod - objekt Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 17.10.2019
Služby Lyžiarsky výcvikový kurz 2020 SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 17.10.2019
Stavebné práce Bleskozvod - objekt Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 17.10.2019
Tovary Mobilný závesný rámový systém pre uloženie výtvarných diel v depozitári Banícke múzeum v Rožňave podrobnejšie informácie 18.10.2019
Nájdených 1 744 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42