Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Mlieko a mliečne výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Mrazené výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Mäso a mäsové výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Rôzne potravinárske výrobky SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - hrubý tovar Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - čerstva zelenina a ovocie Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - zemiaky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - sterilizovaná zelenina, kompóty a iné pochutiny Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - Mrazená hydina, ryby, zelenina a šaláty Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - Mäso a mäsové výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary Potraviny - Vajcia Školský internát Antona Garbana podrobnejšie informácie 17.01.2022
Tovary "Potraviny - mlieko mliečne výrobky" LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 14.01.2022
Služby Lyžiarsky kurz 2022 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 14.01.2022
Služby Zabezpečenie zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu ONDAVA Rakovec nad Ondavou podrobnejšie informácie 13.01.2022
Tovary „Potraviny- Ovocie, zelenina a zemiaky“ LÚČ Šemša podrobnejšie informácie 12.01.2022
Stavebné práce Výmena okien na západnej a južnej fasáde hlavného pavilónu objektu SOŠ Šaca SOŠ Košice - Učňovská 5 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Suchý tovar a Cestoviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Spracované potraviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky- opakovaný postup verejného obstarávania Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.01.2022
Služby Pranie a chemické čistenie Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42