Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Stavebné práce Oprava strechy v pavilóne B VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 04.07.2019
Tovary Ovocie a zelenina VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 12.06.2019
Tovary Dodávka elektrickej energie 2022-2023 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 07.02.2022
Tovary „Oprava elektrického zabezpečovacieho systému a KS v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice“ Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 26.11.2021
Tovary Nákup KNIHOBOXu pre bezkontaktný výdaj kníh so vstavaným biblioboxom 1ks a BIBLIOBOXu samostatne stojaci samoobslužný box na vrátenie kníh 1ks Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.11.2021
Stavebné práce Modernizácia sociálnych zariadení v budovách VKJB Hlavná 48, Košice, Hviezdoslavova 5, Košice. Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 11.11.2021
Služby „Modernizácia regionálneho oddelenia a riešenie interiéru Knižnice I. Chalupeckého – vypracovanie interiérovej štúdie a projektovej dokumentácie“ Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 29.10.2021
Tovary „Nákup IKT pre VKJB“ Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 29.09.2021
Tovary Obnova okenných výplní a 1 ks balkónových dverí na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – na 1. poschodí uličnej východnej fasády Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 22.09.2021
Tovary Rekonštrukcia Elektrických zabezpečovacích systémov v objekte VKJB Hlavná ul. 48, Košice Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 02.08.2021
Tovary Obstaranie a dovoz 16ks obojstranných knižničných regálov s medzistenou Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 07.05.2021
Tovary Obnova okenných výplní na budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice – východná fasáda Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 13.08.2020
Služby Obnova vstupných dverí objektu Verejnej knižnice Jána Bocatia-Hviezdoslavova 5 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 24.01.2020
Služby Jedným klikom za pamätníkom Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 20.06.2019
Tovary Dodanie elektrickej energie - zákazka realizovaná prostredníctvom EKS pod číslom Z2022955 - zákazka v EKS nebola vyhlásená Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 08.02.2022
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Pekársky tovar Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Mliečne výrobky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Ovocie a zelenina Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Potravinársky tovar Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 07.01.2022
Tovary Mäso a mäsové výrobky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 05.01.2022
Služby Pranie a žehlenie bielizne Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 03.01.2022
Tovary Oznam o zmene v špecifikácii predmetu zákazky „Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku na mieru“ a o posunutí lehoty na predloženie cenovej ponuky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.11.2021
Tovary Šatníkové skrine do žiackych izieb Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.11.2021
Služby Rekonštrukcia budovy školského internátu - PD Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 08.11.2021
Nájdených 1 756 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42