Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Dodávka elektrickej energie na rok 2022 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 07.12.2021
Služby Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov na rok 2021 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 23.03.2021
Tovary IKT zariadenie pre dištančné vzdelávanie Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 02.11.2020
Tovary „Učebné pomôcky pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “ Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary IKT – tablety s nabíjacími stanicami Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 18.08.2020
Stavebné práce „Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB., číslo ÚZPF 3568/1 - II. etapa“ Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 15.07.2020
Tovary „Informačno-komunikačné zariadenie pre projekt GYMPOS - učením k sebarealizácii “ Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 02.06.2020
Služby Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov 2020 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 31.03.2020
Služby Lyžiarsky kurz 2020 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 19.12.2019
Stavebné práce Oprava chemického laboratória Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 08.10.2019
Stavebné práce Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB.., číslo ÚVZP 3568/1 (vstupný vestibul) Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 03.10.2019
Tovary Nákup školského nábytku do chemického laboratória vrátane súvisiacich služieb Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 16.09.2019
Stavebné práce Debarierizácia Gymnázia javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 28.03.2024
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre zákazku: „Zníženie energetickej náročnosti budov školy“ Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 22.01.2024
Tovary Potraviny s predĺženou dobou spotreby Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 08.08.2023
Tovary Hlboko zmrazené výrobky Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Mrazená a chladená hydina Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Mrazená zelenina a iné Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Mäso mäsové výrobky Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Mlieko a mliečne výrobky Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Potraviny s predĺženou dobou spotreby Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Mrazené a chladené ryby Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Chlieb a pekárenské výrobky Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Vajcia Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Tovary Ovocie a zelenina Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 07.08.2023
Nájdených 2 004 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42