Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Výzva na predkladanie CP na prieskum trhu: literárne pomôcky k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Tovary Potraviny 3. Celok: „ Hrubý tovar“ 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.07.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 08.07.2020
Tovary Potraviny: 2.celok: Ovocie, zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 12.06.2020
Tovary Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 10.06.2020
Stavebné práce Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu IKT pomôcky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.01.2020
Služby Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 19.11.2019
Služby Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 22.10.2019
Tovary Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.08.2019
Služby Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 11.07.2019
Tovary Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.07.2019
Tovary Pomôcky IKT k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice" Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Zariadenie k projektu "Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice" Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 23.04.2020
Tovary Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu, Alejová 1, Košice“ Gymnázium Košice Alejová 1 podrobnejšie informácie 13.12.2019
Tovary Mrazené ryby a mrazená zelenina Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.03.2022
Služby Lyžiarsky kurz 2022 Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 16.02.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Suchý tovar a Cestoviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predkladanie ponúk "Spracované potraviny" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 12.01.2022
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vajcia" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky "Mlieko a mliečne výrobky" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 11.01.2022
Tovary Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 27.12.2021
Tovary Ovocie a zelenina Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 27.12.2021
Tovary Rekonštrukcia technologickej časti laboratória fyziky Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 09.12.2021
Nájdených 1 735 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42