Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ Potraviny 3.celok Hrubý tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky za účelom určenia PHZ: Potraviny : 2.celok Ovocie , zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ podľa §6 zákona č. 343/2015 , POTRAVINY: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej , matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.07.2021
Tovary Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ : Pomôcky IKT k dištančnému vzdelávaniu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 18.03.2021
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.01.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky - ZsNH §117 - Stravné poukážky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.01.2021
Služby Výzva na predkladanie ponúk - Dezinfekcia priestorov školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 14.01.2021
Služby Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu na Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.10.2020
Tovary Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary Potraviny 5.celok : Chlieb, pekársky tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary Potraviny 4. celok : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary zverejniť!! Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary Výzva na predkladanie CP na prieskum trhu: literárne pomôcky k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Tovary Potraviny 3. Celok: „ Hrubý tovar“ 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.07.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 08.07.2020
Tovary Potraviny: 2.celok: Ovocie, zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 12.06.2020
Tovary Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 10.06.2020
Stavebné práce Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu IKT pomôcky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.01.2020
Služby Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 19.11.2019
Služby Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 22.10.2019
Tovary Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.08.2019
Služby Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 11.07.2019
Tovary Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.07.2019
Nájdených 2 010 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42