Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Stavebné práce Zosilnenie poškodených prvkov pôvodného krovu Zemplínske osvetové stredisko Michalovce podrobnejšie informácie 22.11.2019
Stavebné práce Výmena poškodených dažďových zvodov na vnútornom nádvorí a profilovanej korunnej rímsy Zemplínske osvetové stredisko Michalovce podrobnejšie informácie 04.10.2019
Služby Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 31.08.2021
Stavebné práce „rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien“. Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 23.10.2020
Služby „Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM“ Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 09.09.2020
Služby „Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach“ Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 28.11.2019
Služby „ Vypracovanie PD na rekonštrukciu vstupného schodištia budovy Galérie“. Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 11.11.2019
Služby PHZ - „ Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy KHaZKC“ Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 15.08.2023
Tovary Folklórna tanečná obuv Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 21.11.2022
Tovary Prezentačné materiály Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 18.11.2022
Služby Vytvorenie novej web stránky Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 10.11.2022
Stavebné práce Oprava havarijného stavu stropu Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 09.11.2022
Tovary Technické vybavenie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 20.10.2022
Služby Podrobná pasportizácia porúch v celom objekte a následne projektová dokumentácia havarijného stavu strechy Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 05.04.2022
Tovary Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 16.11.2021
Stavebné práce Oprava havarijnej časti strechy Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 14.09.2021
Tovary Interaktívna podlaha pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, v rámci projektu "Nič o nás bez nás" podporeného MK SR Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 27.09.2021
Tovary Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 08.09.2021
Služby Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 03.08.2020
Služby zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 23.07.2020
Služby Preprava účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/ Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 14.07.2020
Služby Zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu „Príroda nepozná hranice“ z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 20.03.2020
Tovary Výroba knižných regálov v rámci rekonštrukcie oddelenia pre deti a mládež Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 16.10.2019
Tovary nákup multifunkčného zariadenia Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 09.08.2019
Tovary Rekonštrukcia oddelenia náučnej a detskej literatúry, podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia - projekt "Deťom len to najlepšie" Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 09.08.2019
Nájdených 2 014 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42