Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Grafická príprava a tlač publikácie s prekladom do slovenčiny a nemčiny Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria podrobnejšie informácie 16.11.2020
Služby Pranie a žehlenie prádla SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 10.11.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Slavec okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 30.10.2020
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 28.10.2020
Služby Obnova vstupných dverí v počte 4ks Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava podrobnejšie informácie 14.10.2020
Služby Odborné prehliadky, skúšky a servis plynových zariadení SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 14.10.2020
Služby Upgrade VMware –licencie, podpora 3 roky, implementačné práce Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 07.10.2020
Služby Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu na Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.10.2020
Služby Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.09.2020
Služby Výzva na predkladanie cenovej ponuky na dodanie služieb " Agromost posúdenie zhody" SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 23.09.2020
Služby Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov) Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.09.2020
Služby Finančné a projektové poradenstvo - projekt "Renovate & Educate" SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 16.09.2020
Služby Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 14.09.2020
Služby „Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM“ Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 09.09.2020
Služby Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 09.09.2020
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 08.09.2020
Služby Modernizácia riadiaceho PC s operačným systémom a softvérom pre CNC drevoobrábaciu frézu HOMAG BHC VENTURE 08M SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 04.09.2020
Služby Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 03.09.2020
Služby Stravovanie žiakov EP v školskom roku 2020/2021 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 20.08.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 19.08.2020
Služby Stravovanie zamestnancov v školskom roku 2020/2021 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 18.08.2020
Služby Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 17.08.2020
Služby Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 10.08.2020
Služby Oprava učebne na 1. NP Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 03.08.2020
Služby Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 03.08.2020
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42