Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Dezinfekcia priestorov školy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 15.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov školy SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 14.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava podrobnejšie informácie 14.12.2020
Služby Dodávka elektrickej energie 2021 SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 11.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov školského internátu Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 11.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov SPŠ stavebná a geodetická Košice podrobnejšie informácie 10.12.2020
Služby Aplikácia dezinfekčného roztoku v budove školy a školského internátu SOŠ Jozefa Szakkayho Košice podrobnejšie informácie 10.12.2020
Služby Servis počítačovej siete a koncových zariadení ARCUS Košice podrobnejšie informácie 10.12.2020
Služby Oprava a servis zariadení v práčovni ARCUS Košice podrobnejšie informácie 10.12.2020
Služby Výroba, tlač a montáž bannerov SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 10.12.2020
Služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie - Kompletná obnova Miklušovej väznice Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 09.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov Škola umeleckého priemyslu Košice podrobnejšie informácie 07.12.2020
Služby Katalogizácia a archivácia knižničného fondu Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria podrobnejšie informácie 03.12.2020
Služby Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce" SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 02.12.2020
Služby Dezinfekcia priestorov v objekte Strednej priemyselnej školy strojníckej SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 02.12.2020
Služby Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 30.11.2020
Služby Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie-NN, elektrických spotrebičov a ručného elektr.náradia Stredná športová škola podrobnejšie informácie 27.11.2020
Služby Zemplínska cyklomagistrála, cyklistická cestička v úseku Zalužice - Lúčky Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 26.11.2020
Služby PD pre projekt vegetačnej strechy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 25.11.2020
Služby Grafický návrh a tlač propagačných predmetov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria podrobnejšie informácie 25.11.2020
Služby Inzercia v printových médiach, online inzercia a rozhlasové služby Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.11.2020
Služby Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie nízkeho napätia SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 19.11.2020
Služby Dodávka a montáž nábytku do žiackych izieb Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 19.11.2020
Služby Grafické spracovanie a tlač publikácií k projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce" SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 19.11.2020
Služby Office 2019 SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 16.11.2020
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42