Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Lyžiarsky kuru SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 24.11.2021
Služby Eventové služby Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.11.2021
Služby Výroba audiovizuálnych diel, tvorba reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.11.2021
Služby Produkcia TV magazínu Rozhýbaný kraj Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 23.11.2021
Služby Pranie a žehlenie prádla SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 22.11.2021
Služby Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č.5/2022 Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 16.11.2021
Služby "Úprava projektovej dokumentácie Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove" Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 16.11.2021
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 15.11.2021
Služby Deratizácia, dezinfekcia, a dezinsekcia SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 12.11.2021
Služby Rekonštrukcia budovy školského internátu - PD Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 08.11.2021
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 05.11.2021
Služby Zhotovenie scenára výstavy Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 04.11.2021
Služby „Modernizácia regionálneho oddelenia a riešenie interiéru Knižnice I. Chalupeckého – vypracovanie interiérovej štúdie a projektovej dokumentácie“ Verejná knižnica Jána Bocatia Košice podrobnejšie informácie 29.10.2021
Služby Zrušenie výzvy “Rekonštrukcia športového areálu — atletický bežecký ovál-PD“. Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 26.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 26.10.2021
Služby „ Služby stavebného dozoru na stavbe s názvom „ Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Škola pamätná“-ELI SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 18.10.2021
Služby Zabezpečovacie zariadenie SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 14.10.2021
Služby "Zhotovenie interiérového a grafického návrhu výstavy" Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 13.10.2021
Služby "Zhotovenie scenára výstavy" Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 13.10.2021
Služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces -VÝZVA OPAKOVANÁ Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.10.2021
Služby Výroba školského nábytku na mieru SOŠ Prakovce podrobnejšie informácie 08.10.2021
Služby Záhradný altánok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 06.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-multifunkčné ihrisko-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-tenisové ihrisko-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Nájdených 1 745 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42