Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Odborné prehliadky, skúšky a servis plynových zariadení SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 14.10.2020
Služby Upgrade VMware –licencie, podpora 3 roky, implementačné práce Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 07.10.2020
Služby Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu na Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.10.2020
Služby Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.09.2020
Služby Výzva na predkladanie cenovej ponuky na dodanie služieb " Agromost posúdenie zhody" SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 23.09.2020
Služby Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre projekt z IROP s názvom ID R005 II/533 Gemerská Poloma-SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov) Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.09.2020
Služby Finančné a projektové poradenstvo - projekt "Renovate & Educate" SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 16.09.2020
Služby Prenájom 26 kusov multifunkčných zariadení Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 14.09.2020
Služby „Ochrana predmetov národopisnej zbierky v expozícii ZM“ Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 09.09.2020
Služby Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia SOŠ Rožňava Hviezdoslavova 5 podrobnejšie informácie 09.09.2020
Služby preprava žiakov na hodiny telesnej výchovy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 08.09.2020
Služby Modernizácia riadiaceho PC s operačným systémom a softvérom pre CNC drevoobrábaciu frézu HOMAG BHC VENTURE 08M SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 04.09.2020
Služby Likvidácia a spracovanie kuchynského odpadu Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 03.09.2020
Služby Stravovanie žiakov EP v školskom roku 2020/2021 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 20.08.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Dedinky okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 19.08.2020
Služby Stravovanie zamestnancov v školskom roku 2020/2021 SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 18.08.2020
Služby Vypracovanie PD pre stavbu „Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach“ za účelom zmeny užívania stavby Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 17.08.2020
Služby Sťahovanie nábytku v priestoroch školského internátu SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 10.08.2020
Služby Oprava učebne na 1. NP Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 03.08.2020
Služby Prenájom lode - splav rieky Bodrog "Veľké vodné dobrodružstvo" pre účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" z Fondu malých projektov pre východnú programovú oblasť Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 03.08.2020
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Služby zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 23.07.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie "Komplexná rekonštrukcia budovy školy Gymnázium Sobrance podrobnejšie informácie 22.07.2020
Služby Preprava účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/ Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 14.07.2020
Služby vypracovanie projektovej dokumentácie - Múzeum Trebišov - rekonštrukcia Čeľadníka Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 10.07.2020
Nájdených 1 724 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42