Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická cestička prepojenia Šaca – Malá Ida Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 28.11.2023
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk - Microsoft Office 2021 Professional Plus SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Štyri Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre štyri strategické dokumenty Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 21.11.2023
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 14.11.2023
Služby Cestovné poistenie pri zahraničných pracovných cestách Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 31.10.2023
Služby „Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)“ DOMKO Košice podrobnejšie informácie 30.10.2023
Služby Správa registratúry – vyraďovanie archívnej dokumentácie - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.10.2023
Služby Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Abov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.10.2023
Služby Revízie a odborné prehliadky (elektroinštalácie, elektrospotrebičov, elektrického ručného náradia, vonkajšieho osvetlenia a bleskozvodov) - Ukončené Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 03.10.2023
Služby Správa registratúry – vyraďovanie archívnej dokumentácie Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 02.10.2023
Služby Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 28.09.2023
Služby Výsadba stromov – project LIFE Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 31.08.2023
Služby PHZ - „ Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy KHaZKC“ Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň podrobnejšie informácie 15.08.2023
Služby Výsadba stromov – project LIFE Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 14.08.2023
Služby Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie v objektoch Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.08.2023
Služby Stravovanie žiakov EP SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 09.08.2023
Služby Oprava podláh v izbách školského internátu Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 18.07.2023
Služby Spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy - Ukončené Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 25.05.2023
Služby Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov na rok 2023 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 23.05.2023
Služby Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cykloturistických trás v cieľovom cezhraničnom území Medzibodrožie a Použie s väzbami na UA Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 19.05.2023
Služby Vstupné - exkurzia E04 - Rodinné podnikanie (Projekt 312011AGY3) Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 12.05.2023
Služby Ubytovanie - exkurzia E04 - Rodinné podnikanie (Projekt 312011AGY3) Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 12.05.2023
Služby Doprava - exkurzia E04 - Rodinné podnikanie (Projekt 312011AGY3) Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 12.05.2023
Služby Stavebný dozor pre stavbu s názvom „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 02.05.2023
Nájdených 2 014 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42