Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Oprava a servis zariadení v práčovni ARCUS Košice podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Lyžiarsky kurz SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 12.12.2019
Služby Oprava a servis počítačovej siete a koncových zariadení ARCUS Košice podrobnejšie informácie 11.12.2019
Služby "Zavedenie GDPR" Východoslovenské múzeum Košice podrobnejšie informácie 11.12.2019
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - architektonicko - -historický výskum SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 10.12.2019
Služby Montáž dvojitého ovládania s úpravou kabíny - traktor SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 10.12.2019
Služby Prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz a zneškodnenie odpadu VIA LUX Košice-Barca podrobnejšie informácie 09.12.2019
Služby Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu - Lyžiarsky kurz 2020 Gymnázium Veľké Kapušany podrobnejšie informácie 06.12.2019
Služby Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodov objektu Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 06.12.2019
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 03.12.2019
Služby Obnova značenia cykloturistických trás Zemplínska šírava a okolie Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 03.12.2019
Služby Lyžiarsky kurz SPŠ elektrotechnická Košice podrobnejšie informácie 02.12.2019
Služby Lyžiarsky výcvik 2020 SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 02.12.2019
Služby Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu - Gimnáziu, Veľké Kapušany Gymnázium Veľké Kapušany podrobnejšie informácie 02.12.2019
Služby „Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach“ Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 28.11.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Odorín Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 26.11.2019
Služby Vypracovanie Auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“ Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 25.11.2019
Služby Spracovanie Cost Benefit analýzy pre 2 projekty s názvom “ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov“ a „ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín“ Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 25.11.2019
Služby Výroba atypických regálov v rámci projektu „Modernizujeme históriu“ podporeného FPU. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 25.11.2019
Služby Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 19.11.2019
Služby Stavebný dozor - cezhraničný projekt "Renovate & Educate" SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 19.11.2019
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 18.11.2019
Služby Lyžiarsky výcvik 2020 SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 18.11.2019
Služby Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 15.11.2019
Nájdených 343 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42