Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca výchovy a sociálnej rehabilitácie

Na základe § 5 ods. 6) Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na pracovnú pozíciu

vedúci/vedúca výchovy a sociálnej rehabilitácie,

ktoré sa konalo dňa 2. marca 2022. Výberového konania na  vedúci/vedúca výchovy a sociálnej rehabilitácie pre zamestnávateľa: IDEA-Domov sociálnych služieb , Breziny 264,05562 Prakovce, IČO : 00691933 sa zúčastnili dvaja uchádzači.

Výberová komisia zhodnotila predložené doklady uchádzačov, ich osobnú prezentáciu a ústne odpovede na otázky členov výberovej komisie a na základe výsledkov výberová komisia určila nasledovné poradie :

  1. Mgr. Peter HUNYADI – 1. v poradí s počtom získaných bodov 25,
  2. Mgr. Miroslava TROŠANOVÁ – 2. v poradí s počtom bodov 24.

V Prakovciach 4.marca 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.03.2022 08:55
Upravené: 04.03.2022 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine