Výberové konanie na učiteľa angličtiny

Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice, vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca, učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s touto aprobáciou anglický jazyk.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania
  • profesijný životopis
  • overená kópia dokladu o vzdelaní

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou do 22.8.2013 alebo osobne do 26.8.2013.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice. Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

V Košiciach, 9.8.2013

Autor/zdroj: Mgr. Mária Dečová, PhD. - riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.08.2013 06:00
Upravené: 21.08.2013 13:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001