Výberové konanie na učiteľa angličtiny

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava vypisuje výberové konanie na pozíciu Učiteľ anglického jazyka od 1. septembra 2017.

Každý učiteľ je dôležitou súčasťou nášho tímu. Neklaď medze svojej kreativite a využi svoje nápady ako zlepšiť učebný proces, ako ho urobiť viac zaujímavým a zábavným v praxi! Spoločne môžeme zmeniť a sprístupniť spôsob výučby cudzích jazykov v budúcnosti!

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

  • kvalifikačné predpoklady (VŠ II.stupňa),
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,

Žiadosti prosím zasielajte na e-mail: skola@gymrv.sk, matis13@azet.sk alebo kontaktujte Mgr. Jozefa Matisa, riaditeľa školy,  na čísle  0910 793 564.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2017 14:00
Upravené: 05.04.2017 14:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001