Výberové konanie na stredoškolských učiteľov

Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice, vzhľadom na narastajúci počet študentov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca pre stredné všeobecné vzdelávanie.

Hľadané aprobácie na plný úväzok:

 • matematika
 • fyzika
 • informatika
 • dejepis v angličtine
 • biológia v angličtine
 • geografia v angličtine
 • anglický jazyk (výhodou je v kombinácii s jedným z predmetov: informatika, biológia, matematika, dejepis, geografia),

Hľadané aprobácie na polovičný úväzok:

 • chémia.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
 • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie,
 • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o vzdelaní
 • ak máte cirkevný sobášny alebo krstný list, žiadame aj jeho doručenie. K nemu je potrebné priložiť odporúčanie farára Vašej farnosti.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou do 27.5.2016 alebo osobne do 28.5.2016.

Výberové konanie sa uskutoční 2.6. v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1,  040 22 Košice. Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Autor/zdroj: Mgr. Mária Dečová, PhD., riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.04.2016 11:00
Upravené: 27.04.2016 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001