Výberové konanie na pozíciu: Referent kultúry – marketing

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent kultúry - marketing.

Miesto výkonu práce: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
Termín nástupu: 01.augusta 2018
Pracovný pomer: na dobu určitú od 01.augusta 2018 do 31.08.2020
Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady: úplne stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa v odboroch: kulturológia, pedagogika, andragogika

Iné kritéria a požiadavky:

 • aktívna znalosť slovenského jazyka (slovom a písmom)
 • znalosť maďarského a cudzieho jazyka je vítaná
 • skúsenosti v oblasti a tvorby a riadenia projektov
 • skúsenosti z propagáciou a marketingom
 • skúsenosti zo spravovaním webovej stránky
 • skúsenosti s prácou tradičnej ľudovej kultúry
 • skúsenosti s prácou v oblasti kultúry
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • prax. min. dva roky vo verejnej správe
 • práca s verejnosťou
 • ovládanie s prácou PC
 • flexibilita, kreativita
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom zaujme – bezúhonnosť    

Platové podmienky:

 • od 519,00 €/brutto
 • v závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com do 20.07.2018 alebo poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec 

Autor/zdroj: PaedDr. Gabriela Zvolenská, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2018 14:00
Upravené: 11.07.2018 14:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001