Výberové konanie na pozíciu knihovník

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Knihovník.

Miesto nástupu: Regionálna knižnica pri KCMaP Kráľovský Chlmec

Dátum nástupu: 01.01.2019

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • rekvalifikačný kurz Knihovnícke odborné minimum
 • vysokoškolské vzdelanie v skupine odborov publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie – vítaná 
 • znalosť maďarského a cudzích jazykov je -  vítaná
 • ovládanie práce s PC – MS Office – úroveň pokročilá
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť
 • flexibilita a kreativita
 • odolnosť voči stresu
 • koncepčná činnosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
 • skúsenosti s písaním projektov na realizáciu odborných, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí
 • samostatné vykonávanie odborných knihovníckych činností – doplňovanie, odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov
 • poskytovanie knižnično-informačných služieb
 • poskytovanie výpožičnej služby knižného fondu v priestoroch Regionálnej knižnice
 • samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, rešeršnej a inej informačnej agendy

Platové podmienky:

V Zmysle ustanovení zákona č. 318/2018 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám pošlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com do 18.12.2018 aj poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41
077 01 Kráľovský Chlmec

Autor/zdroj: PaedDr. Gabriela Zvolenská, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2018 12:29
Upravené: 03.12.2018 13:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001