Výberové konanie na lektorov a učiteľov v zahraničí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2015/2016.

Voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry ponúkajú tieto školy:

  • Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity, Rakúsko
  • Univerzita v Bukurešti, Rumunsko
  • Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Maďarsko
  • Univerzita v Ľubľane, Slovinsko

Voľné pracovné miesta učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov ponúkajú tieto školy:

  • Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši, Maďarsko
  • Slovenské gymnázium a základná škola v Békešskej Čabe, Maďarsko
  • Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Maďarsko
  • Základná škola v Gemelčičke, Rumunsko
  • 4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. - III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

Ďalšie informácie nájdete v kompletnom ozname o výberovom konaní, alebo priamo na stránkach ministerstva.

Autor/zdroj: www.minedu.sk
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.04.2015 09:00
Upravené: 01.04.2015 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001