Vedúci/a stravovacej prevádzky

LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša v súlade s §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/a stravovacej prevádzky.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • Asistent výživy/nutričný terapeut, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník alebo vysokoškolské vzdelanie

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

 • Prax v odbore 3 rokov
 • Riadiaca prax 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • organizovanie a plánovanie práce,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
 • vedenie ľudí,
 • tímová práca,
 • všeobecný prehľad o zákonoch ( zákon o sociálnych službách,vyhláška 533/2007, verejné obstarávanie)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • koordinácia a organizácia stravovania,
 • zodpovednosť za vyhotovenie podkladov dodávateľsko - odberateľských zmlúv podľa požiadaviek DSS,
 • zodpovednosť za kontrolnú a personálnu činnosť na úseku stravovacej prevádzky,
 • vykonávanie rozpisu pracovných zmien,
 • zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky,
 • zodpovednosť za rovnomerné polročné čerpanie výšky stravnej jednotky,
 • spracovávanie došlých faktúr,
 • kontrola a odsúhlasovanie výdaviek potravín zo skladu potravín,
 • komplexné spracovanie verejného obstarávania,
 • vykonávanie ďalších prác podľa pokynov priameho nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkaný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v závislosti od praxe, plus iné príplatky;

 • polročné odmeny, koncoročné odmeny;
 • zamestnanecké obedy za 0,28 centov/ denne;
 • doplnkové dôchodkové poistenie doplatkom od zamestnávateľa
 • 100 €/ročne na športovo – kultúrne podujatia,
 • 30 €/ročne na zdravotnú starostlivosť
 • po 24 mesiacoch možnosť využitia rekreačného poukazu.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • stručný písomný návrh o predpokladaných víziach na stravovacom úseku (vo formáte A4 max 1 strana)
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a  duševnej spôsobilosti na výkon daného povolania
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov zariadenia - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 15.07.2022 do 15.00 hod. na adresu: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša, Šemša 139, 044 21 Šemša. Potrebné dokumenty je možné poslať aj emailom na adresu tibor.klema@vucke.sk a dodatočne poštou listom na adresu uvedenú vyššie.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo resp. e-mailom riaditeľom zariadenia.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o ponúkanú pracovnú pozíciu za zaslanie Vášho štruktúrovaného životopisu.

Autor/zdroj: LÚČ – Domov sociálnych služieb Šemša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.06.2022 08:35
Upravené: 21.06.2022 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001