Upratovačka

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu upratovačka s nástupom od 01.08.2022 na plný pracovný úväzok, po úspešnom absolvovaní 3-mesačnej skúšobnej doby - pracovná zmluva na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:
základné, stredoškolské vzdelanie

Ponúkaný plat
Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške 686,50 €.

Iné kritéria a požiadavky:
schopnosť pracovať v kolektíve
flexibilita
samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
zdravotná spôsobilosť
ochota pomáhať

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
kópie dokladov o vzdelaní
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou alebo emailom na adresu skola@szsmi.eu.sk do 25.05.2022.

Pozvaní budú len vybraní uchádzači na základe  doručených dokumentov.

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2022 13:21
Upravené: 24.05.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine