Upratovačka

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste - upratovačka.

Pozícia: upratovačka
Voľné pracovné miesto na dobu: neurčitú s nástupom od 1. 3. 2022
Rozsah úväzku: 80 % - 6 hodín denne

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Adresa zamestnávateľa: Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: 053/4424246, sosd@sosdsnv.sk

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

  • základné, stredné vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť (vstupná lekárska prehliadka)

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plat:

  • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • výška platu 549,20 € pri 80% úväzku

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená na adresu školy najneskôr do 15. februára 2022.

Autor/zdroj: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2022 10:21
Upravené: 24.05.2022 11:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001